2 Nisan 2014

Sözsüzlük : Episode 1

Demokrasi : Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi, demokratlık.
İktidar : Devlet yönetimini elinde bulundurma, devlet gücünü kullanma yetkisi.
Kedi : Kedigillerden, küçük memeli hayvan, pisik.
Toma : Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı, zırhlı su topu.
Adalet : Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanması, hak ve hukuka uygunluk.
Twitter : 140 karakter kullanarak istediğiniz mesajı sizi takip eden kişilere gönderebileceğiniz bir mikroblog uygulaması.
Özgürlük : Her türlü dış etkiden bağımsız olarak insanın kendi iradesine, kendi düşüncesine dayanarak karar vermesi durumu, hürriyet.
Rüşvet : Yaptırılmak istenen bir işte yasa dışı kolaylık ve çabukluk sağlanması için bir kimseye mal veya para olarak sağlanan çıkar.

4 yorum:

Yazarsan bağ, yazmazsan dağ olur :)